กิจกรรมวันครบรอบจัดตั้งสหกรณ์ ปีที่ 36

    วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 36 ปี แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

     1. วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดพิธีสักการะองค์พระนารายณ์และพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล

     2. วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 กิจกรรม "สหกรณ์พบสมาชิก" ทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

 

 

 

Visitors: 107,287