ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด    

ที่อยู่ :  75/6 กระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์ ชั้น 3) ถนนพระรามที่ 6

         แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400

 :  02-853-3884   / Fax :  02-354-3060  /  Mobile :  063-249-7900 

  ad.coopindustry@gmail.com

  :   https://www.coopindustry.com

   :   facebook fanpage : shorturl.asia/6xYTR

   :    @coopindustry

          

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 107,281