สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอ.รท.)

^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด .................................................................................................................

 

  เอกสารชี้แจง เรื่อง การเรียกเก็บเงินใช้เกินและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2566 (สสอ.รท.) 

 ระบบบริการข้อมูลสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอ.รท. >> คลิก! 

หรือScan Qr code > 

 

 

   สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เว็บไซต์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) http://www.cgse.or.th

 


 

 

 

    สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานในการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 

      โดยในแต่ละปี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) จะต้องส่งเงินให้แก่สมาคมฯอย่างน้อยปีละ ประมาณ 4,800 บาท หรือตามที่สมาคมฯ แจ้งมา

      ทั้งนี้ หากสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกระบุไว้ จะได้รับเงินจากสมาคมฯ ประมาณ 600,000 บาท

 

 

 

 

> แบบฟอร์มใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  
 
 
 ...
 
 
> ประกาศ_รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ประจำเดือน
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  • piggy-bank-flat-design-saving-money-concept-vector-13509751.jpg
    ^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด ................................................................................................................. เงินฝากออมทรัพย์>>Click ! เ...

  • 111.png
    ^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด ................................................................................................................. 1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน>&g...
Visitors: 107,286