5 สิงหาคม 2565 ประธานกรรมการ ลงนามในสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรม

   วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท อัพบีน จำกัด เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน


  • 36 ปี.jpg
    วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 36 ปี แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าห...
Visitors: 107,282