0 ประกาศที่ 21/2566 กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2567
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

ประกาศที่ 21/2566 กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2567

โดย admin
 วันที่ 29 ส.ค. 2566 08:52 น.
 102