0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:25 น.

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564

ประกาศ 3_2564 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำป...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:23 น.

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ 2_2564 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:21 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม (วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ)

ประกาศ 1_2564 เรื่อง วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม (วันหยุดราชการเป็น...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:19 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์)

ประกาศ 19_2563 เรื่อง วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม (วันหยุดชดเชยวันส...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:17 น.

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ประกาศ 18_2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลื...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:15 น.

การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564

ประกาศ 17_2563 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:13 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เพิ่มเติม (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์)

ประกาศ 16_2563 วันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เพิ่มเติม (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์)

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:11 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศ 15_2563 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:09 น.

ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ 14_2563 ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:06 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563 (และใบสมัครขอรับทุนฯ)

ประกาศ 13_2563 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563 (และใบสมัครขอรับทุนฯ)