0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:05 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ 12_2563 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:03 น.

เลื่อนวันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 13-15 เมษายน 2563

ประกาศ 11_2563 เลื่อนวันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 13-15 เมษายน 2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:02 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศ 10_2563 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:00 น.

หลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563

ประกาศ 9_2563 หลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:58 น.

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 (กู้พิเศษหุ้น)

ประกาศ 8_2563 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 (กู้พิเศษหุ้น)

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:56 น.

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ประกาศ 7_2563 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:55 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศ 6_2563 การให้ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:53 น.

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ประกาศ 5_2563 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:51 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปี 2563

ประกาศ 4_2563 วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปี 2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:48 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม

ประกาศ 3_2563 วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม