0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 มี.ค. 2566 01:31 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

โดย admin -  วันที่ 9 ก.พ. 2566 17:19 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 23:19 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 22:00 น.

พนักงานราชการกับสิทธิการเลือกตั้ง ?

พนักงานราชการกับสิทธิการเลือกตั้ง ?

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 16:50 น.

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2566

ประกาศที่ 8/2566 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2566 >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 16:47 น.

ประกาศที่ 7/2566 วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศที่ 7/2566 วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปี 2566 >> ไฟล์...

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 14:46 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 14:41 น.

เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ประกาศที่ 6/2566 ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 14:37 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประกาศที่ 5/2566 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 14:13 น.

การเรียกเก็บเงินใช้เกินและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสอ.รท.)

การเรียกเก็บเงินใช้เกินและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ...