0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 13:29 น.

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ประกาศที่ 4/2566 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 13:21 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่มเติม

ประกาศที่ 3/2566 วันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่มเติม >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 13:03 น.

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ประกาศที่ 2/2566 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ข้อมูล...

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 12:49 น.

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2566

ประกาศที่ 1/2566 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 25...

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 12:38 น.

ปิดทำการครึ่งวัน ในวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศที่ 21/2565 ปิดทำการครึ่งวัน ในวันที่ 30 กันยายน 2565

โดย admin -  วันที่ 1 ก.พ. 2566 09:16 น.

การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2566

ประกาศที่ 20/2565 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:40 น.

การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ประกาศที่ 19/2565 การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:35 น.

กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2566

ประกาศที่ 18/2565 กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งเป็น...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:34 น.

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศที่ 17/2565 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก >> Click !

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:32 น.

กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินทั่วไปและการส่งชำระหนี้

ประกาศ 16_2565 กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินทั่วไปและการส่งชำระหนี้