ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 1 ธ.ค. 2566 11:23 น.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

* ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สมาชิกสามารถโต้แย้งประกาศนี้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศ * ...

โดย admin -  วันที่ 1 ธ.ค. 2566 11:00 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ เดือน ธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ เดือน ธันวาคม 2566

โดย admin -  วันที่ 1 ธ.ค. 2566 08:22 น.

ประกาศที่ 6/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศที่ 6/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ Download ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2566 18:34 น.

ประกาศที่ 5/2567 การถอนชื่อจากการสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2567

Download ประกาศที่ 5/2567 การถอนชื่อจากการสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที...

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ย. 2566 16:00 น.

ประกาศที่ 4/2567 วันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่มเติม

Download ประกาศที่ 4/2567 วันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่มเติม >> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ย. 2566 15:50 น.

ประกาศที่ 3/2567 การรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Download...ประกาศที่ 3/2567 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ <คลิก> ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 31 ต.ค. 2566 14:34 น.

เอกสารชี้แจง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2567 และเงินใช้เกินสะสมของ สสอ.รท.

เอกสารชี้แจง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2567 และเงินใช้เกินสะสมของ สสอ.รท...

โดย admin -  วันที่ 19 ต.ค. 2566 22:55 น.

ประกาศที่ 1/2567 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2567

Download...ประกาศฯ <คลิก> คลิกที่ภาพ เพื่อดูประวัติผู้สัมคร หมายเลข 1 นางเบญจ...

โดย admin -  วันที่ 19 ต.ค. 2566 22:09 น.

วิธีการลงคะแนน ระบบ E-Voting

วิธีการลงคะแนน ระบบ E-Voting

โดย admin -  วันที่ 2 ต.ค. 2566 22:52 น.

ประกาศที่ 2/2567 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

Download...ประกาศที่ 2/2567 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567 <คลิก> ...