0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:31 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศที่ 15/2565 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565 >> Cli...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:30 น.

หยุดทำการครึ่งวัน

ประกาศที่ 14/2565 หยุดทำการครึ่งวัน

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:28 น.

วันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่มเติม

ประกาศ 13_2565 วันหยุดทำการสหกรณ์เพิ่มเติม

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:27 น.

บทลงโทษกรณีสมาชิกปลอมแปลงเอกสารเพื่อยื่นกู้เงินกับสหกรณ์

ประกาศที่ 12/2565 บทลงโทษกรณีสมาชิกปลอมแปลงเอกสารเพื่อยื่นกู้เงินกับสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:26 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศที่ 11/2565 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:24 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศ 10_2565 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:22 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศที่ 9/2565 การให้ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:21 น.

รายชื่อคณะกรรมการเงินกู้และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

ประกาศ 8_2565 รายชื่อคณะกรรมการเงินกู้และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:19 น.

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565

ประกาศ 7_2565 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:17 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศ 6_2565 วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปี 2565