0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:16 น.

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยใช้หลักประกันเป็นเงินฝากในสหกรณ์

ประกาศ 5_2565 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยใช้หลักประกันเป็นเงินฝากในสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:14 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (รายงานกิจการปี 2564)

ประกาศ 4_2565 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (รายงานกิจการปี 2564)

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:13 น.

โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2564

ประกาศ 3_2565 โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:11 น.

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศ 2_2565 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:10 น.

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565

ประกาศ 1_2565 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:07 น.

รายงานข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริต

รายงานข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริต

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:06 น.

ปิดทำการครึ่งวัน ในวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ 26_2564 ปิดทำการครึ่งวัน ในวันที่ 30 กันยายน 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:04 น.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ 25_2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:03 น.

การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศ 24_2564 การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 18:01 น.

การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565

ประกาศ 23_2564 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37...