0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:59 น.

กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565

ประกาศ 22_2564 กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรร...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:57 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

ประกาศ 21_2564 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:55 น.

แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก

แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:53 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564

ประกาศ 20_2564 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:52 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ 19_2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:50 น.

งดรับ - จ่ายเงินสด/เช็ค หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์เป็นการชั่วคราว (วันที่ 4-31 สิงหาคม 2564)

ประกาศ 18_2564 งดรับ - จ่ายเงินสด/เช็ค หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์เป็นการชั่วคราว (วันที่ 4-31 สิงหาคม 2564...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:47 น.

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ 17_2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:46 น.

ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประกาศ 16_2564 ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:44 น.

งดรับ - จ่ายเงินสด/เช็ค หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์เป็นการชั่วคราว

ประกาศ 15_2564 งดรับ - จ่ายเงินสด/เช็ค หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์เป็นการชั่วคราว

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:43 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศ 14_2564 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564