0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:41 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3

ประกาศ 13_2564 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:39 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศ 12_2564 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:37 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศ 11_2564 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:36 น.

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ 10_2564 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:35 น.

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ประกาศ 9_2564 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:33 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศ 8_2564 การให้ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:31 น.

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ประกาศ 7_2564 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:30 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 2

ประกาศ 6_2564 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 2

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:28 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศ 5_2564 เรื่อง วันหยุดทำการของสหกรณ์ ปี 2564

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 17:26 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศ 4_2564 เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563