ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

ติดต่อเรา


 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด    

ที่อยู่ :  75/6 กระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์ ชั้น 3) ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400

 02-853-3884  / Fax :  02-354-3060

  :  063-249-7900

 :  ad.coopindustry@gmail.com

  :  https://www.coopindustry.com

  :  https://www.facebook.com/coopindustry

  :  @coopindustry (LINE OA รับข่าวสาร) 

 

บตรง