ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย Admin1 -  วันที่ 23 พ.ค. 2567 15:52 น.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม อก.3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 22 พ.ค. 2566 21:49 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2566 จำนวน 75 ทุน...

โดย admin -  วันที่ 12 เม.ย. 2566 08:54 น.

วันที่ 12 เมษายน 2566 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นายประสงค์ นรจิต...

โดย admin -  วันที่ 14 ธ.ค. 2565 16:40 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถาน...

โดย admin -  วันที่ 16 พ.ย. 2565 16:56 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น....

โดย admin -  วันที่ 5 ส.ค. 2565 15:22 น.

ประธานกรรมการ ลงนามในสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท อัพบีน จำกัด เพื...

โดย admin -  วันที่ 2 ก.ค. 2565 17:09 น.

ศึกษาดูงานระบบโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมศึกษาดูงานระบบโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ...

โดย admin -  วันที่ 1 ก.ค. 2565 22:10 น.

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 วันครบรอบการจัดตั้งสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 36 ปี แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนด...

โดย admin -  วันที่ 1 ก.ค. 2565 14:40 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 > การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6

โดย admin -  วันที่ 1 ก.ค. 2565 12:11 น.

ร่วมถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 33 ปี สหกรณ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 > ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุ...