ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 1 ก.ค. 2565 09:30 น.

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก "ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี"

วันที่ 26 เมษายน 2562 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก "ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี"

โดย admin -  วันที่ 1 ก.ค. 2565 09:00 น.

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการบริหารสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 พ.ต.อ. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ให้เกียรติมาบรรย...