0 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2566
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 22 พ.ค. 2566 21:49 น.
 80

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2566 จำนวน 75 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาท  ณ ห้องประชุม อก.3 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด  (สมาชิกที่ไม่สะดวกมารับมอบทุนที่ห้องประชุม สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566)