ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 วันครบรอบการจัดตั้งสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 1 ก.ค. 2565 22:10 น.
 157
  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 36 ปี แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

 

     1. วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดพิธีสักการะองค์พระนารายณ์และพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล

     2. วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 กิจกรรม "สหกรณ์พบสมาชิก" ทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เวลา 10.00 - 12.00 น.