ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

วันที่ 12 เมษายน 2566 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 12 เม.ย. 2566 08:54 น.
 203
  วันที่ 12 เมษายน 2566 กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการ เพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566