ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

โดย admin
 วันที่ 14 ธ.ค. 2565 16:40 น.
 173
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ