ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 16 พ.ย. 2565 16:56 น.
 163

  โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ