ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

ศึกษาดูงานระบบโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

โดย admin
 วันที่ 2 ก.ค. 2565 17:09 น.
 154

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมศึกษาดูงานระบบโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด