ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

โดย Admin1
 วันที่ 21 มิ.ย. 2567 10:10 น.
 85
 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ท่านประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อก. ให้การต้อนรับ ท่านปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์

ไฟล์แนบ