ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

ประธานกรรมการ ลงนามในสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรม

โดย admin
 วันที่ 5 ส.ค. 2565 15:22 น.
 252

  วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท อัพบีน จำกัด เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน