ภาพกิจกรรม


 

        #18.12.62

 

 

   วันที่ 18 ธันวาคม 2562 > การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6
 

 

 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 > ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมถวายสักการะองค์พระนารายณ์และศาลพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 33 ปี แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรั้พย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด     P3
 วันที่ 26 เมษายน 2562 > มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก "ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี"   #2

 


 

 

 วันที่ 28 มีนาคม 2562 > พ.ต.อ. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับนโยบายการบริหารชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพและแนวทางการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์   p2


  • step-1-6.png
    ^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด ................................................................................................................. คลิกที่ชื่อประกาศเพื่อดูรายละเอีย...

  • news-portal.png
    ^กดที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด ................................................................................................................. สารประธานกรรมการ มกราคม 2565 จดห...

  • ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (2).png
    ^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด .................................................................................................................สัมมนาสมาชิกออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Me...
Visitors: 107,287