0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 20 ก.ค. 2566 14:55 น.

ประกาศที่ 18/2566 ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศที่ 18/2566 ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ >> Download ... ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ค. 2566 13:27 น.

ประกาศที่ 17/2566 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศที่ 17/2566 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2566 >> Do...

โดย admin -  วันที่ 5 ก.ค. 2566 08:30 น.

ประกาศที่ 16/2566 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ประกาศที่ 16/2566 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก >> Download ... ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 4 ก.ค. 2566 16:26 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ... Download > ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2566 09:39 น.

ประกาศที่ 15/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศที่ 15/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ >> Download .....

โดย admin -  วันที่ 7 มิ.ย. 2566 15:26 น.

ประกาศที่ 14/2566 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ระดับปริญญาตรี) ประจำปี 2566

ประกาศที่ 14/2566 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ระดับปริญญาตรี) ประจำปี 2566 >> Download ...ไ...

โดย admin -  วันที่ 6 มิ.ย. 2566 16:36 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ... Download > ไฟล์แนบ

โดย admin -  วันที่ 3 มิ.ย. 2566 17:07 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ค. 2566 08:08 น.

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์หยุดทำการ เนื่องจากเป็นวันพืชมงคล

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์หยุดทำการ เนื่องจากเป็นวันพืชมงคล

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ค. 2566 08:01 น.

ประกาศที่ 13/2566 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปี 2566

ประกาศที่ 13/2566 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปี 2566 >> ...